Bù Đốp thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn

Thứ hai - 26/10/2020 22:14 1.291 0
Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Huyện đoàn Bù Đốp đã triển khai thực hiện các mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư và khối trường học.
Tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn
Tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn
Huyện Bù Đốp có 7 xã, thị trấn. Thực tế tại một số địa phương lực lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.
Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả khi có 02 trường THPT trên đại bàn, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn  đã tập trung chỉ đao xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư và trường học, cụ thể:
Hàng năm BTV Huyện đoàn đều tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ Bí thư các Chi đoàn; qua tập huấn giúp đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới.
 BTV Huyện đoàn còn chỉ đạo các Đoàn các xã, thị trấn phân công các đồng chí trong BTV, BCH trực tiếp phụ trách các địa bàn xuống cầm tay, chỉ việc cho các đồng chí Bí thư Chi đoàn, đặc biệt là các đồng chí Bí thư ở các khối, xóm, bản mới sáp nhập. Tổ chức huấn luyện kỹ năng tập hợp ĐVTN cho bí thư chi đoàn thông qua các hoạt động thực tế; quán triệt thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức Đoàn; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đoàn; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm các chức danh cán bộ đoàn; tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa các chi đoàn trong từng cụm thi đua; thành lập các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đoàn viên khối trường học về sinh hoạt nơi cư trú tại các chi đoàn thôn ấp để tăng số lượng và hiệu quả hoạt động.
Là người hoạt động không chuyên trách với mức phụ cấp thấp, để lựa chọn được 01 đồng chí Bí thư Chi đoàn vừa có năng lực, vựa tận tậm, nhiệt huyết với phong trào là một chuyện không dễ nhưng để giữ được chân các đồng chí Bí thư Chi đoàn lại còn khó hơn. Trước tình hình đó, Huyện đoàn p đã tham mưu cho Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ huyện đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn các đồng chí cán bộ là công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Phó Bí thư Đoàn, Phó Công an xã, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ,..) trong độ tuổi Đoàn làm Bí thư Chi đoàn. Bên cạnh đó, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạo điều kiện để những đồng chí Bí thư Chi đoàn được kiêm thêm thôn đội trưởng hoặc tổ trưởng tổ TK& VV. Qua đó, các đồng chí có thêm thu nhập, gắn thêm trách nhiệm để yên tâm cống hiến cho phong trào.
Tổ chức các Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên dương, khen thưởng các Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn. Qua việc tổ chức các Hội thi và tuyên dương, khen thưởng cho các Bí thư Chi đoàn nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, kịp thời động viên hoạt động của chi đoàn, đặc biệt là của Bí thư Chi đoàn
Nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn  thì các tổ chức Đoàn cơ sở cần tập trung một số giải pháp như sau:
Một là: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư: Chủ động phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn... giới thiệu làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Việc chọn lựa Bí thư chi đoàn là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của chi đoàn. Chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố không bố trí đoàn viên đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Thực hiện chủ trương đưa đoàn viên của chi đoàn cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn về làm bí thư, phó bí thư chi đoàn khối, xóm, bản khu dân cư ở những nơi không còn nguồn nhân sự trên địa bàn. Khuyến khích bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi đoàn tại đại hội (hội nghị) chi đoàn. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, quan tâm trang bị tài liệu đối với đội ngũ Bí thư chi đoàn, khuyến khích tổ chức các hoạt động như: Thi Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn cơ sở giỏi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư.
Hai là: Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Đoàn. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp.
Ba là: Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nhất là đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn.
Bốn là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế - xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động.
Năm là: Có các hình thức thu hút cán bộ Đoàn thuộc khối các cơ quan các cấp về tham gia hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và trực tiếp làm Bí thư Chi đoàn để điều hành các nội dung của Chi đoàn.
Để nâng cao chất lượng của Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn thì sự quan tâm của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương là nhân tố đặc biệt quan trọng đến sự vững mạnh của chi đoàn. Trong thời gian qua các chi đoàn trên địa bàn dân cư trong toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn cấp trên về việc nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thời gian tới tiếp tục nhân rộng trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

101-KH/HĐTN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thời gian đăng: 14/07/2021

lượt xem: 1640 | lượt tải:418

số 14 - CV/HĐĐ

Công văn về việc thực hiện công trình măng non chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thời gian đăng: 20/04/2021

lượt xem: 1125 | lượt tải:321

số 13-CV/HDD

Phát động cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em

Thời gian đăng: 02/04/2021

lượt xem: 1507 | lượt tải:314

ddooij08-KH/HDD

kế hoạch thi nghi thức đội

Thời gian đăng: 09/03/2021

lượt xem: 1225 | lượt tải:338

số 12-CV/HDD

Công văn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Thời gian đăng: 09/03/2021

lượt xem: 1168 | lượt tải:300
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Tổng lượt truy cập3,530,341
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây