Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Thứ sáu - 14/04/2023 07:12 692 0
Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030.
Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030.
Ngày 20/03/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐQT Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030.
 
100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của NHCSXH
Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.
Nhà nước tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của NHCSXH
100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của NHCSXH
Mục tiêu cụ thể là thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của NHCSXH. Tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, tăng trưởng vốn tín dụng bình quân hằng năm khoảng 10%; cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững, hằng năm tăng dần tỷ trọng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn từ phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh.
Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng do các địa phương, các tổ chức, đơn vị giao vốn ủy thác; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hằng năm, ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm khoảng 15% - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của NHCSXH; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội.
Hộ vay phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn vay tại NHCSXH
Xây dựng nền tảng ngân hàng số
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Xây dựng nền tảng ngân hàng số, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp, hiện đại hóa công tác quản trị điều hành của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và Chiến lược Công nghệ thông tin ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến 2030.
Nâng cao năng lực tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững
Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển NHCSXH đến năm 2030 như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH; tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của NHCSXH.
 
Phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã
Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của NHCSXH; chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCSXH; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và công tác truyền thông của NHCSXH; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc.
Để đạt được các mục tiêu trên, Phòng giao dịch huyện Bù Đốp cần phải:
Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ NHCSXH huyện có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng CSXH; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp; triển khai kịp thời các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của huyện nhà.
Sản phẩm của hộ vay từ nguồn vốn vay NHCSXH
Thứ 2, chủ động báo cáo, tích cực tham mưu Thường trực Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng ủy, UBND cấp xã, thị trấn, các phòng, ban đối với tín dụng CSXH. Tập trung huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH. Triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng truyền thông đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt khó, góp phần gia tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

101-KH/HĐTN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thời gian đăng: 15/07/2021

lượt xem: 1688 | lượt tải:432

số 14 - CV/HĐĐ

Công văn về việc thực hiện công trình măng non chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thời gian đăng: 20/04/2021

lượt xem: 1148 | lượt tải:330

số 13-CV/HDD

Phát động cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em

Thời gian đăng: 02/04/2021

lượt xem: 1536 | lượt tải:325

ddooij08-KH/HDD

kế hoạch thi nghi thức đội

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 1246 | lượt tải:345

số 12-CV/HDD

Công văn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 1197 | lượt tải:309
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Tổng lượt truy cập3,627,447
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây