Tín dụng chính sách

Tăng cường giải ngân Chương trình Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi - Hỗ trợ chuyển đổi nghề tại xã Tân Tiến

Tăng cường giải ngân Chương trình Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi - Hỗ trợ chuyển đổi nghề tại xã Tân Tiến

 •   17/11/2022 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ được hy vọng sẽ là đòn bẩy trong mục tiêu phát triển đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2026 với tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm như Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra.
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO NGHỊ ĐỊNH 28/2022/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO NGHỊ ĐỊNH 28/2022/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP

 •   02/11/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 1236
 •   Phản hồi: 0
Tín dụng chính sách nói chung và tín dụng đối với vùng Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) Theo nghị định 28/2022/NĐ-CP là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

Thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

 •   02/11/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 866/TB-NHCS, ngày 27/10/2022 của Giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   26/10/2022 06:50:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, với nội dung cụ thể như sau:
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp thực hiện giải ngân 710 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ tại xã Thanh Hòa.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp thực hiện giải ngân 710 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ tại xã Thanh Hòa.

 •   26/10/2022 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 846
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.
Xã Hưng phước, 73 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

Xã Hưng phước, 73 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

 •   20/10/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã thực hiện phiên giao dịch định kỳ tại xã Hưng Phước huyện Bù Đốp. Tại phiên giao dịch NHCSXH đã thực hiện giải ngân nguồn vốn cho 73 hộ vay vốn với số tiền là 2.106 triệu đồng.
Người Tổ trưởng tận tâm với tín dụng chính sách

Người Tổ trưởng tận tâm với tín dụng chính sách

 •   13/10/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 1034
 •   Phản hồi: 0
Ông Nguyễn Chí Tiến ở Thôn 10 xã Thiện Hưng đã gắn bó cũng NHCSXH với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trong gần 20 năm qua. Trong quá trình công tác, ông Tiến đã luôn tích cực, tận tụy với công việc, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách.
Thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

Thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

 •   30/09/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 784 /TB-NHCS, ngày 27/9/2022 của Giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đốp tiếp tục triển khai Tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2022-2023

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đốp tiếp tục triển khai Tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2022-2023

 •   30/09/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học (hoặc tương đương Đại học), Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu đủ điều kiện đều được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022

 •   23/08/2022 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/8/2022, Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội theo NQ 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội theo NQ 11/NQ-CP của Chính phủ.

 •   23/08/2022 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi được Trung ương giao chỉ tiêu vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết 11), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp (NHCSXH) đã khẩn trương đưa vốn đến đối tượng thụ hưởng với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19
Thông báo lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

Thông báo lãi suất tiền gửi tối đa của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bù Đốp

 •   12/08/2022 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 680 /TB-NHCS, ngày 09/8/2022 của Giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước
Hiệu quả tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách ở xã Tân Tiến huyện Bù Đốp

Hiệu quả tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách ở xã Tân Tiến huyện Bù Đốp

 •   05/08/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Trải qua 20 năm phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp với nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; hàng ngàn hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách.
Bù Đốp tổ chức tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Bù Đốp tổ chức tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

 •   29/07/2022 04:44:00 PM
 •   Đã xem: 1573
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2022 UBND huyện Bù Đốp tổ chức tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Người Tổ trưởng trách nhiệm với công việc

Người Tổ trưởng trách nhiệm với công việc

 •   22/07/2022 01:20:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Trong số 178 Tổ trưởng tổ TK&VV của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đốp, có chị Huỳnh Thị Thu Mỹ - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Bù Tam xã Hưng Phước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều thành tích thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ưu đãi và nhiệt tình trong phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Chị là một trong số những đại biểu được mời dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đốp.
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bù Đốp kiểm tra, giám sát trên địa bàn xã Phước Thiện.

Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bù Đốp kiểm tra, giám sát trên địa bàn xã Phước Thiện.

 •   22/07/2022 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/07/2022, đồng chí Đào Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Đốp làm trưởng đoàn, đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và có buổi làm việc với UBND xã Phước Thiện. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Đức Thắng- Chủ tịch UBND xã, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đốp tiếp tục đẩy mạnh công tác cho vay Chương trình Hộ sản suất, kinh doanh vùng khó khăn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đốp tiếp tục đẩy mạnh công tác cho vay Chương trình Hộ sản suất, kinh doanh vùng khó khăn.

 •   22/07/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Sau 15 năm triển khai Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31, ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Đốp đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ gia đình không thuộc hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm cải thiện nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã, thị trấn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp

Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã, thị trấn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp

 •   22/07/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận thuận lợi với các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Ngân hàng đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch xã, thị trấn (Điểm giao dịch xã) thông qua hoạt động tổ chức giao dịch vào ngày cố định tại điểm giao dịch.

Các tin khác

101-KH/HĐTN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thời gian đăng: 15/07/2021

lượt xem: 515 | lượt tải:214

số 14 - CV/HĐĐ

Công văn về việc thực hiện công trình măng non chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thời gian đăng: 20/04/2021

lượt xem: 451 | lượt tải:210

số 13-CV/HDD

Phát động cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em

Thời gian đăng: 02/04/2021

lượt xem: 864 | lượt tải:192

ddooij08-KH/HDD

kế hoạch thi nghi thức đội

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 631 | lượt tải:202

số 12-CV/HDD

Công văn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 639 | lượt tải:173
Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Tổng lượt truy cập2,033,271
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây