Bù Đốp tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thứ sáu - 10/06/2022 12:20 1.698 0
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bù Đốp đang tập trung triển khai để nhanh chóng đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách.
Bù Đốp tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giải ngân vốn vay chương trình giải quyết việc làm đến hộ vay tại thị trấn Thanh Bình.
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đốp thông tin, nội dung cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thực hiện trên địa bàn huyện gồm 05 chương trình cho vay, gồm: hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sữa chữa nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và ưu đãi đối với cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.
Theo đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (lãi suất cho vay 7,92%/năm), mức cho vay đối với người lao động tối đa là 100 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/01 dự án. Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng.

Chương trình vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sữa chữa nhà ở xã hội, (lãi suất cho vay năm 2022 là 4,8%/năm). Có 05 đối tượng được vay vốn ở nội dung này, đó là: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức. Mức cho vay đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm.
Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg (lãi suất cho vay 1,2%/năm). Đối tượng là học sinh, sinh viên và phải đáp ứng các điều kiện, là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch Covid-19). Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức. Mục đích sử dụng vốn vay để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến, như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị ghi hình kỹ thuật số, thiết bị thu âm (microphone). Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến có lãi suất 1,2%/năm, mức vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên. Nếu học sinh, sinh viên vay qua hộ gia đình, thời gian tối đa 36 tháng; trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay, thời hạn vay tối đa tùy thuộc thời gian dự kiến kết thúc của khóa học.
Chương trình cho vay ưu đãi đối với cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (lãi suất cho vay 3,3%/năm). Đối tượng vay vốn là các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục). Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH nơi cho vay xác định dựa trên Phương án vay vốn của khách hàng và thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Điều kiện kèm theo, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất một tháng tính đến thời điểm vay vốn; có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.
Riêng chương trình cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 Ban Dân tộc tiếp tục rà soát đối tượng bổ sung nhu cầu vay vốn: Căn cứ đối tượng, điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay đối với các đối tượng quy định theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.
Ông Nguyễn Đình Phương – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Bù Đốp cho biết, ngoài các chương trình trên, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 Chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022-2023). Nếu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và người dân có vướng mắc gì thì liên hệ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp, địa chỉ: Số 106, Hùng Vương, Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (điện thoại: 02713.563.696) để được hướng dẫn cụ thể.
Ông Nguyễn Đình Phương chia sẻ thêm: Để triển khai kịp thời các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đốp đã báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo đến các ban ngành có liên quan, UBND cấp xã, thị trấn và phân công công việc cụ thể đến cán bộ tại Phòng giao dịch để rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Nguồn tin: NHCSXH huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

101-KH/HĐTN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thời gian đăng: 14/07/2021

lượt xem: 1639 | lượt tải:418

số 14 - CV/HĐĐ

Công văn về việc thực hiện công trình măng non chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thời gian đăng: 20/04/2021

lượt xem: 1125 | lượt tải:321

số 13-CV/HDD

Phát động cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em

Thời gian đăng: 02/04/2021

lượt xem: 1507 | lượt tải:314

ddooij08-KH/HDD

kế hoạch thi nghi thức đội

Thời gian đăng: 09/03/2021

lượt xem: 1225 | lượt tải:338

số 12-CV/HDD

Công văn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Thời gian đăng: 09/03/2021

lượt xem: 1168 | lượt tải:300
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Tổng lượt truy cập3,530,285
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây